Nasz umysł często jest wszędzie, ale nie w chwili obecnej. Zamykamy się w myśleniu o tym, co zrobimy później, o czymś, co nas stresuje albo o tym, co ktoś powiedział. W pewnym sensie jesteśmy wszędzie i nigdzie. Nie wiemy co się dzieje w nas, nie umiemy korzystać z tego co przychodzi z zewnątrz. Nasze działania są mechaniczne, już nawet nie wiemy czy przynoszą nam korzyści czy straty. Panuje jeden wielki chaos. 

Jak nasza świadomość pomaga nam efektywniej żyć? Dzięki niej rozumiemy informacje i bodźce, które do nas docierają z wewnątrz i z zewnątrz. Możemy więc wykorzystać je do zoptymalizowania naszych działań. W szumie informacji, milionie bodźców, świadomość pomaga skoncentrować się na tym, co jest dla nas najistotniejsze, co będzie spójne z naszymi wartościami, bezpośrednio połączone z naszymi celami i zamiarami.

Wybrane, przechowywane informacje, zapamiętane priorytetowe dla nas bodźce, tworzą swego rodzaju bank wiedzy niezbędnej do rozważenia możliwych wyborów, przewidzenia konsekwencji.

Samoświadomość wytycza drogę

Świadomość samego siebie jest naprawdę świetną sprawą. Dzięki niej tworzy się nasza historia, odkrywamy własną tożsamość, wybieramy działania, które są dla nas najlepsze w danej chwili, ale także w perspektywie długofalowej.

Świadome istnienie to kompleksowe spojrzenie na siebie i własne życie. W niektórych jego aspektach jesteśmy bardziej świadomi niż w innych. Np. możemy mieć dużą świadomość w życiu zawodowym, natomiast niewielką w prywatnym co przejawia się w tym jak te sfery wyglądają oraz w poziomie naszego zadowolenia z nich.

Ludzie świadomi tego co się dzieje w nich i wokół nich, którzy korzystają z napływających informacji, akceptują fakty i starają się je zrozumieć. Po prostu lepiej sobie radzą w życiu niż ci, którzy nie chcą ani wiedzieć, ani rozumieć i czekają, aż ktoś ich poprowadzi za rękę. Dostrzegając realia i kierując naszą aktywnością, bierzemy za siebie odpowiedzialność. A tylko człowiek odpowiedzialny za własne życie może coś z nim zrobić.

Możemy więcej niż nam się wydaje, bo mamy więcej niż przypuszczamy. Chodzi o to, by korzystać z zasobów, które są w nas, korzystać z wiedzy, która płynie z zewnątrz, którą sami możemy zdobyć – jeśli tylko chcemy.

Życie świadomie oparte jest na spójności. Wiedza, którą posiadamy, ma współgrać z naszymi działaniami, ma nas prowadzić do realizacji naszych celów, być spójna z naszymi wartościami. Jeśli nasze czyny nie pokrywają się z naszą wiedzą, oznacza to, że zrzekamy się odpowiedzialności za swoje życie i nie istniejemy świadomie. Nie jesteśmy tak do końca obecni w życiu.

Co pomaga w praktykowaniu świadomego życia?

  • obecność w działaniu – skupiamy się na czynności, na którą się zdecydowaliśmy w danej chwili. Oczywiście poziom skupienia powinien być adekwatny do sytuacji, w której jesteśmy. Np. jeśli pracujemy, skupiamy się na pracy i nie zastawiamy w tym samym czasie co zrobić jutro na obiad. W trakcie zabawy z dzieckiem odkładamy na bok telefon czy gazetę i angażujemy się w zabawę. Skoro podjęliśmy decyzję by być tu gdzie jesteśmy, to jednocześnie dokonujemy wyboru by w tej samej chwili nie być w innym miejscu,

  • zgłębianie wiedzy – wybieramy poszerzanie świadomości, przynosi nam to satysfakcję i radość, dostrzegamy nowe fakty, nie próbujemy od nich uciekać, pogłębiamy wiedzę o sobie samych i o świecie,

  • szczerość wobec samego siebie – dostrzegamy swoje emocje, uczucia, schematy, według których działamy, a które być może nam nie służą. Zadajemy sobie pytania, czy nasz sposób na życie jest naprawdę nasz, czy został przez nas wybrany, czy może przejęty po prostu od kogoś lub narzucony. Dostrzegamy swój potencjał, braki, a także popełnione błędy i mamy w sobie gotowość by je naprawiać,

  • akceptacja – przyjmujemy życie, ludzi i zdarzenia takimi jakimi są, konfrontujemy się z faktami, również tymi bolesnymi, zajmujemy się istotnymi sprawami, wyciągamy z nich wnioski, nie zamiatamy niczego pod dywan, nie uciekamy. Akceptujemy ludzi takimi jakimi są zamiast próbować ich zmieniać, możemy wtedy przyłączyć się do siły i dobra, które w nich są i cieszyć się ze wspólnego czasu,

  • spójność działań z celami – analizujemy na jakim etapie jesteśmy, czy nasze działania przybliżają nas do tego co chcemy osiągnąć. Jeśli nie, zmieniamy postępowanie, tak by było skuteczniejsze albo sprawdzamy czy nasz cel się nie zdezaktualizował,

  • otwartość – mamy w sobie gotowość na nowe doświadczenia, otwartość na informacje zwrotne, ciągle się uczymy – zdobywamy wiedzę, adaptujemy do zmian.

Obecni w życiu

Życie świadome zaczyna się od poznania siebie, czyli samoświadomości. Wszelka wiedza o świecie nic nam nie da, jeśli nie będziemy świadomi co nami kieruje, co nam mówią nasze uczucia, emocje, jakie mamy potrzeby, aspiracje. Ta wiedza jest niezbędna żebyśmy mogli odpowiednio korzystać z bodźców i informacji płynących ze świata zewnętrznego. Będąc samoświadomymi możemy lepiej dostrzegać fakty, odpowiednio na nie reagować, być przewidujący. Sprawia to, że korzystamy z naszego potencjału i tego, co nam przynosi życie. Potrafimy wybierać to co dla nas najważniejsze i aktywnie uczestniczyć w tym, nie uciekać, korzystać z chwili bez zatracania się w niej.

Podziel się